Jeżeli przemawia za tym charakter czynności (np. walne zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy) lub szczególne okoliczności (np. podeszły wiek lub choroba strony czynności) - czynności notarialne mogą być dokonane także w innym miejscu poza siedzibą kancelarii notarialnej.