Przed wizytą w kancelarii notarialnej najlepiej skontaktować się z notariuszem telefonicznie w celu wstępnego ustalenia niezbędnych dokumentów. Przedłożone dokumenty zostaną zweryfikowane przez notariusza, zaś ich analiza umożliwi stwierdzenie, czy stanowią one wystarczającą podstawę do dokonania czynności.

Przedstawiamy przykładowe czynności notarialne wraz z informacją jakie dokumenty oraz dane są niezbędne do dokonania czynności, jak również w którym Urzędzie można je uzyskać. Nie można jednak wykluczyć, że po analizie dokumentów dostarczonych do kancelarii zaistnieje konieczność ich uzupełnienia.