Celem określenia dokładnych kosztów planowanej czynności notarialnej, wraz z możliwymi należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią. Zostaniecie Państwo szczegółowo poinformowani o wszystkich należnościach związanych z czynnością, której chcecie Państwo dokonać.

Wynagrodzenie notariusza określane jest przez strony z notariuszem przed dokonaniem czynności, a maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko wynagrodzenie pobierane przez notariusza, ale również:

  • podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn)
  • opłaty sądowe,

które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.

Kancelaria przyjmuje płatności kartami płatniczymi VISA i MasterCard.