Notariusz udziela bezpłatnych informacji dotyczących dokonywanych czynności notarialnych, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej albo podczas spotkań w siedzibie Kancelarii. Kancelaria prowadzi obsługę również w języku angielskim.