NOTARIUSZ ALEKSANDRA RESPONDEK

Ze względu na tradycję rodzinną wykonywania zawodu notariusza związana jest z notariatem praktycznie od dziecka. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w kancelarii notarialnej. Będąc zatrudnioną w latach 2002-2018 w jednej z największych opolskich kancelarii notarialnych - W.Myga, I.Frąszczak Spółce partnerskiej w Opolu - przeszła wszystkie szczeble edukacji zawodowej - od pracownika administracyjnego poprzez referenta notarialnego, a kończąc na pełnieniu funkcji zastępcy notarialnego.

W 2007 roku uzyskała tytuł zawodowy licencjata - dyplom Uniwersytetu Opolskiego ukończenia studiów na kierunku filologii w zakresie filologii angielskiej. W tymże roku kontynuowała naukę na Wydziale Humanistycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi o kierunku filologicznym, którą ukończyła w 2009 roku broniąc pracę magisterską na temat „The Analysis of Notarial Deed of Contract of Sale of Real Estate from the Perspective of a Sworn Translator” pod kierunkiem dr Bartosza Poluszyńskiego. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwala jej na sprawną i kompleksową obsługę prawną anglojęzycznych Klientów.

W 2011 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego broniąc pracę magisterską na temat „Stwierdzenie dziedziczenia” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Steca. Po ukończeniu aplikacji notarialnej w Izbie Notarialnej we Wrocławiu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego pracowała w charakterze zastępcy notarialnego. W marcu 2018 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości została powołana na stanowisko notariusza.
 


Obsługę w kancelarii, poza notariuszem, zapewnia zespół wykwalifikowanych pracowników. W skład zespołu wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem administracyjnym i prawniczym. Są to osoby kompetentne, gotowe udzielić Państwu informacji w kwestiach dotyczących praktyki notarialnej, w szczególności na temat planowanych czynności, kosztów oraz niezbędnych dokumentów. Zespół kancelarii zapewnia wysoki standard usług notarialnych, zarówno w kontekście merytorycznym, jak i dotyczącym kultury i troski o klienta.